ഇസെത് ബെഗോവിച്ചിന്റെ ‘ജയിൽ കുറിപ്പുകൾ’ മലയാളത്തിലെത്തുമ്പോൾ

അദർ ബുക്‌സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഇസെത് ബെഗോവിച്ചിന്റെ ‘ജയിൽ കുറിപ്പുകളു’ടെ സഹ വിവർത്തകൻ എം നൗഷാദ് എഴുതുന്നു. ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ പുസ്‌തകം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ എത്തുന്നത്. പ്രിയങ്കരനായ ഡോ. അബ്‌ദുല്ല മണിമയോടൊപ്പം അതിന്റെ സഹ വിവർത്തകനാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ചെറുതല്ലാത്ത ചാരിതാർഥ്യമുണ്ട്. അലിയാ ഇസെത്ബെഗോവിച്ചിന് മക്കളായ ബാകിറും ലൈലയും സബീനയും എഴുതിയ ഹൃദയഹാരിയായ കത്തുകൾ മൊഴിമാറ്റുക എന്നതായിരുന്നു ഈയുള്ളവന്റെ കടമ. ഫോക്ക ജയിലിന്റെ ഇരുട്ടിലും ഏകാകിതയിലും ബെഗോവിച്ച് എന്ന മനുഷ്യൻ അതിജീവിച്ചത് സ്നേഹം നിറച്ച ആ അക്ഷരങ്ങൾ നിലക്കാതെ വന്നണഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ്. വീട്ടുവിശേഷങ്ങളും ഋതുഭേദങ്ങളും

» Read more

An Obituary for Kerala’s Fast Dying Hills

Book Review Nabeel CKM’s Malayalam book on the stone quarries and the mining mafia in the Western Ghats of Kerala exposes the socio-political pathologies of our times. MUHAMMED NOUSHAD When Keraleeyam, an exemplary magazine that has set its standards in reporting environmental issues and human rights, comes up with a full length book, it does offer something original and unique.

» Read more

Sharjah Turns New Pages

Conveying somber mood over his non-participation this year, MUHAMMED NOUSHAD remembers the 30th Sharjah International Book Fair and the encounters he had with the people and books during the fair, as the event this year  has ended last week. In a November midnight in 2011, Ali Ahsan and I landed in Sharjah Airport, to attend the 30th Sharjah International Book

» Read more