വിമോചന ദൈവശാസ്ത്രവും ഇസ്‌ലാമും പുതിയ ലോക സാഹചര്യത്തിൽ

പ്രമുഖ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പണ്ഡിതനും വിമോചന ദൈവശാസ്ത്രകാരനുമാണു പ്രൊഫ. ഫരീദ് ഇസാക്ക്. വർണവിവേചനത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിലും ലിംഗനീതിയുടെ സമരങ്ങളിലും അപകോളനീകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിലും സജീവവും ശ്രദ്ധേയവുമായ സംഭാവനകൾ അർപ്പിച്ച ആക്ടിവിസ്റ്റും എഴുത്തുകാരനുമാണു ഫരീദ്. ലിംഗനീതി, വിമോചന ദൈവശാസ്ത്രം, സാമൂഹ്യനീതിയും മതവിശ്വാസവും, സാമ്രാജ്യത്വ പ്രതിരോധം, അപകോളനീകരണം, അന്തർസമുദായ സഹകരണങ്ങൾ, മതവും രാഷ്ട്രീയവും തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്ത പ്രശ്നങ്ങളെ സമകാലിക സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കണിശമായും സൂക്ഷ്മമായും വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ദീർഘ സംഭാഷണം. എം നൗഷാദ് | അഭിമുഖം  ലിംഗപദവിയുടെ പ്രശ്നത്തെ സമീപിക്കുന്നതിനു ലോകത്തു വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പല സമീപനങ്ങളുമുണ്ടല്ലോ. ഒരു മുസ്‌ലിം ദൈവശാസ്ത്രകാരൻ എന്ന

» Read more

Aaj Jaane Ki Zid Na Karo | ഈ രാവിൽ പോകണമെന്ന് നിർബന്ധം പറയല്ലേ..

    (Occasional translations, in love for Urdu poetry and Hindustani music, by MUHAMMED NOUSHAD) ആജ് ജാനേ കി സിദ് നാ കരോ | മലയാള മൊഴിമാറ്റം രചന: ഫയാസ് ഹാഷ്മി ആലാപനം: ഫരീദ ഖാനം മൊഴിമാറ്റം: എം നൗഷാദ് https://www.youtube.com/watch?v=hBvdIsBmQ6g  ഈ രാവിൽ പോകണമെന്ന് നിർബന്ധം പറയല്ലേ, നീയെന്റെ ചാരത്തു ചേർന്നിരിക്കൂ, ഇന്ന് പോകുന്ന കാര്യം നീയിനി പറയല്ലേ… മരിച്ചു പോവുകയേയുളളൂ ഞാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആകെ തകർന്നു പോകും ഇതുമാതിരി വർത്തമാനമൊന്നും എന്നോട് പറയല്ലേ, ഈ രാവിൽ

» Read more

Eternal Roads of Illusion and Misery

The Eternal Road is a painful tribute to the gory illusions people build and the beautiful realities they destroy in the name of nation states and ideology. Film review by MUHHAMMED NOUSHAD.  The Soviet state, like any state founded on nationality and an exclusive ideology, had had several massacres based on imagined or constructed rivalry. American Finns were one among them

» Read more